top of page

MVO bij Wilbers

Voor Schildersbedrijf Wilbers is ondernemen met verantwoordelijkheid bijna een vanzelfsprekendheid. Bas Wilbers, mede-eigenaar van Schildersbedrijf Wilbers: “Binnen onze visie vinden wij toekomst gericht ondernemen óók dat wij duidelijke maatschappelijke verantwoording nemen. Duurzaamheid en innovatie zijn daarbij de sleutelwoorden. Als schilder werk je met chemische middelen en verf. Dat vraagt om zorgvuldig handelen met het oog op persoonlijke veiligheid voor onze medewerkers en klanten. Daarnaast dragen we zorg voor het milieu door zo min mogelijk afval te produceren en slimmer in te kopen. Het overblijvende afval scheiden en verwerken we zorgvuldig, zowel op locatie als in onze werkplaats. MVO is dan ook vooral op een praktische manier verweven met ons bedrijf. Een proces dat altijd gaande is en niet een product of label/keurmerk/logo.”

Wij omschrijven Maatschappelijk verantwoord ondernemen het zelf liever als volgt:.

‘MVO is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie’.

Dit blijkt wel uit hoe onze vakspecialisten omgaan met mensen, het leefmilieu en de bedrijfsvoering (volgens de bekende 3 p’s: People, Planet en Profit).

  • Respectvol omgaan met mensen; zowel met de klanten als met medewerkers en maatschappij

  • Voorkomen van afval en verantwoord omgaan met het milieu

  • Ondersteunen in woord en daad van maatschappelijke projecten

Op de volgende velden / vlakken hebben wij MVO al uitgewerkt: 
 

Veiligheid en een lerende omgeving

Onze medewerkers zijn ons menselijk kapitaal. Zij zorgen voor continuïteit en ontwikkeling van de onderneming. Zeker in een schildersbedrijf zijn veiligheid en het welzijn van medewerkers een dagelijkse zorg.  Schildersbedrijf Wilbers heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom werken wij volgens de VCA richtlijnen. We werken met gediplomeerd personeel en met goed gekeurde (klim)gereedschap. Onze medewerkers zijn toegerust met de meest moderne gereedschappen en wanneer zij binnen werken, werken zij uitsluitend met geur-arme producten (oplosmiddelvrij).

Tevens vinden onze klanten dat ook prettig. Wij werken ook uitsluitend met kwaliteitsproducten.

Wij zijn erkend leerbedrijf met een erkende leermeester.

Duurzaamheid en Milieu

Afval wordt door ons op een verantwoorde manier afgevoerd. Wij zijn altijd aan het zoeken naar moderne milieuvriendelijke technieken. Bijvoorbeeld door een muurverf op basis van zetmeel te gaan gebruiken. En waar wij kunnen doen we aan energiebesparing.

We werken met leveranciers die ook bewust bezig zijn met MVO.

Maatschappelijk betrokken

Onze organisatie staat midden in de samenleving en wil maatschappelijke betrokkenheid tonen door doelen te steunen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Wij ondersteunen maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sport-activiteiten, voor zover dit bedrijfseconomisch verantwoord is. Wij zijn bijvoorbeeld sponsor van het Sinterklaas Kasteel Helmond, Sportverenigingen, Helmonds muziek corps, Carnavalsverenigingen de Keiebijters & Oranjebuurt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

bottom of page